Informatie

Algemene informatie

In de groep kunt u alles bespreken waarmee u uw kinderen en/of familie misschien niet wilt belasten. Het kan veel steun geven om ervaringen uit te wisselen en gevoelens te delen met lotgenoten. Mensen die net als u zorgen voor een naaste met dementie, begrijpen u vaak met een half woord. Ze kunnen u bovendien vaak praktische tips en informatie geven: ze weten tenslotte precies waarmee u te maken heeft.

De gespreksgroep bestaat uit direct betrokkenen van mensen met dementie. Dat kunnen partners, kinderen, familieleden en andere mantelzorgers zijn.

De bijeenkomst wordt begeleid door professionals die ervoor zorgen dat er ruimte is voor ieders inbreng en ervaringen. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en onderlinge uitwisseling.

Praktische informatie

Er zijn geen kosten verbonden aan de gespreksgroep.

De gespreksgroep bestaat uit maximaal acht personen en komt elke drie weken bij elkaar en heeft gedurende het jaar een doorlopend karakter.

De bijeenkomst duurt twee uur van 10:00-12:00 uur, op maandag of woensdag. In overleg met u kijken we welke dag en locatie u schikt.

De locaties zijn zowel in Arnhem-Noord als in Arnhem-Zuid.

Wilt u zich aanmelden? Ga dan naar de contactpagina